Mix Aranje şarkılar nasıl yapılır?

  • 12 Ekim 2022
  • Vovo Media
  • 5 min read

MİX ARANJE ŞARKILAR NASIL YAPILIR?

Aranje bir müzikte bir kavrak olarak bakılmış olduğunda, bu yapılmakta olan teknik işlemin adına aranje etmek, bu işlemi gerçekleştiren kişiye aranjör, bu yolla oluşturulmuş olan esere de aranjman denilmektedir. Aranje, orkestra üzerinde değişik bir şekilde bestesi ve daha öncelerinde de yapılmakta olan melodilerin sahip olduğu stili korumak koşulu ile türlü enstrümanlara dağıtımı gerçekleştirilerek yeniden düzenlenmesi ve o esnada da eserin akışı ve aynı zamanda armonizasyonunun da tekrar yapılmış olması anlamına gelmektedir. Diğer anlatımı, olan melodiye müzikal bir çeşitlilik kazandırmak anlamına da gelmektedir. Sözlük anlamına bakmış olduğumuzda aranje; düzenlemek ya da sıraya sokmak anlamında kullanılmaktadır.

Bir eserin aranje yapılırken parçanın hangi kısmında hangi enstrümanın hangi notaları çalacağı hakkında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yani sadece çıplak ses ile söylenmiş olan eserin altında çalınması gereken enstrümanları ve bunun müzikal olarak da işlenme işlemi yapılmasıdır. Aranje yapma işlemi içerisinde hangi enstrümanların kullanılması gerektiği, hangi enstrümanın hangi kısımda hangi notaları çalacağı belirlemektedir. Bu esna da ara name denilmekte olan ya da intro da denilen kısımların hazırlanması gereklidir. Aranjörün üretmiş oldukları partisyonlar notaya döküldükten sonrasında sıra da kayıt işlemi bulunmaktadır. Bu bölüm üzerinde tüm enstrümanların sahip olduğu görevlerinin kullanıma hazır hale gelmiş olmasıdır. Müzisyenler ya da şarkı sahipleri sıra ile gelerek halihazırda bulunmakta olan bu notaları çalarak, kaydetme işlemi yapılmalıdır.


Kayıt sektörü üzerinde işlem esnasının tam ortasında yapılmakta olan mixing, yapılmakta olan kayıtlar üzerinde dengeleri belirleme, frekans alan ve sınırlarını oluşturma, stereo yayılım üzerindeki yerleşimleri belirleme, uygun boyut oluşturma gibi işlemlerin yapılmakta olduğu bir bölümdür.

Ses kayıt sektörü içinde kullanılmakta olan işlem sırası;

·        Recording işlemi

·        Editing işlemi

·        Mixing işlemi

·        Mastering işlemi

·        Manufacturing işlemi

Bu bölüm üzerinde yapılmakta olan işlemler kayıt edilmiş parçaların temel yapısını oluşturmasından dolayı oldukça önemlidir. Birçok ses mühendisi olan kişiler nasıl başarılı bir mix yaratacaklarını bildiği halde, bunu tam olarak nasıl tanımlayacaklarını bilmezler. Ancak bir mix işlemini başarılı bir hale getiren kriterleri bilmek bu alan içinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kayıt hakkında yeni şeyler öğrenirken ne yaptığınızı ve neye doğru gitmiş olduğunuzu bilmek önemlidir. Bu şekilde sonuçta neler olacağını da kolaylıkla anlamış olacaksınız.

Diğer önemli olan bir konu ise stüdyoya gelmiş olan grup ya da kişilere başarılı bir mix işleminin nasıl olabileceğinin anlatabilme yeteneğine sahip olmak gereklidir. Çoğu zaman mix yapmak uzmanlık isteyen bir iş olmaktadır. Mix işlemini yerine getirilirken, müzisyen ve mühendis arasında anlaşmazlık çıkma durumu oldukça yüksek olmaktadır. Herkes kendi fikrinin ne olduğunu söyler ve genellikle de çalışmakta olduğunuz insanlar tam olarak ne istediklerini bilmemektedirler. Ne istediklerini bilmiş oldukları zamanda da gerekli olan terminolojiyi bilmediklerinden dolayı da bu işlemi anlamamaktadırlar. Dünya üzerinde hemen hemen her yer de bu durum değişmemektedir. Ancak her yerde kabul edilmekte olan bir durum vardır. Bu durum, yapılmakta olan mix müzik tarzına, şarkıya ya da onun tüm detayları hakkında olan her şey müzisyenin istekleri doğrultusunda olmalıdır.

Müzik tarzı; Mix yapılan müzik tarzları açısından uygulanan kurallar çok katı olmaktadır. örnek vermek gerekirse, eğer Big band tarzı bir müzik tarzı üzerinde kick davulunun sesini çok fazla açıp baskın hale getirmek biraz da flanger efektini şarkıya uygularsak işten atılma olasılıkları oldukça yüksek olmaktadır. Müziklerin diğer gruplar üzerinden tamamen farklı şekillerde duyulmasını isteyen gruplar da bulunmaktadır. Bu gruplar genel olarak nasıl bir mix işlemi olacağı konusunda olan tüm ilginç fikirlerini daha öncesinde kullanmış olmalıdırlar. Mix sırasında farklı fikir üretme aşaması mühendis üzerinde olması gereklidir.

Kayıt tarzının müzik mühendisi tarafından benimsenmiş şekilde olması yapılmakta olan işinizin de hız kazanmasını sağlamaktadır. Bu da hiç caz müziği dinlemeyi deneyimlememiş olan bir kişi doğal olarak da caz müziğine mix işlemini yapmakta oldukça fazla zorlanacaktır. Bu konu üzerinde herhangi bir müzisyenden yardım almakta oldukça zor olmaktadır. Müzisyen isterse müzik sektörüne yıllarını müziğe vermiş olsun, buna rağmen stüdyo ekipmanları ile istediği sesin nasıl alınacağını tam olarak bilemezler. Bu bağlam üzerinde bir mix müzik mühendisinin olabildiğince hatta neredeyse şu ana kadar yapılmış olan tüm müzik tarzlarına hakim olması o kişiye çok büyük fayda sağlayacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir