Film çıkarma maliyeti yaklaşık ne kadardır?

  • 12 Ekim 2022
  • Vovo Media
  • 5 min read

Film Çıkarma Maliyeti Yaklaşık Ne Kadardır?

Film çıkarma maliyeti kullanılan argümanlar ve diğer yardımcı ekipmanlar ile beraber değişiklik gösteren bir donedir. Bu bağlamda net bir şey söylemek tam olarak uygun değildir. Film çıkarmak için belli başlı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalara göre şekillenen maliyet ilerleyen zamanlarda artacağı gibi kullanılan yardımcı ekipmanların o dönemdeki popülaritesine göre de değişebilir.

Film çıkarmak isteyen kişilerin ilk olarak çok iyi bir senaryo oluşturmuş olmaları gerekmektedir. Senaryo oluşturma kısmı kişilerin kendilerinin yapabileceği bir iş olmakla beraber yardım da alabilecekleri bir alandır. Kişilerin kendileri bu sahada çalıştıkları taktirde bu aşamada masraf oluşmayacaktır. Ancak başka birilerinden profesyonel destek almak istiyorlarsa yüklü bir fiyatı göze almaları gerekmektedir. Çıkarılacak olan hikayenin birçok özelliği olmalıdır. Bu özelliklerin başında fikri altyapı ve bu fikrin diğer yardımcı fikirlerle harmanlanması gelmektedir. Bu aşamadan sonra meselenin teknik aşaması devreye girmektedir. Teknik kısmında yönetmen, yardımcı yönetmen gibi film ekibine dahil olacak elemanlar ve film çekimi esnasında kullanılacak malzemelerin belirlenmesi yer almaktadır. Yönetmen bulmak film maliyeti  noktasında çok önemlidir. İyi bir yönetmen ne gerekiyorsa onu talep edecek bu taleplerin üzerine kendi emeğini ekleyecektir. Günün sonunda yapımcılara oldukça büyük görevler düşecektir. Bu görevlerin başında istenen maliyeti karşılamak ve istenen ekipmanları temin etmek gelmektedir.

Yönetmen seçiminden sonra bir diğer önemli husus ise reji ekibidir ve reji ekibi film çıkarma maliyetini etkileyen en önemli hususlardan bir diğeridir. Reji ekibine ek olarak kamera ekibi, ses ve kurgu ekibi de maliyetin içinde yer almaktadır ve iyi bir film ortaya çıkarmak isteyen yapımcıların bu noktalarda ucuza kaçmamaları gerekmektedir. Film maliyeti baz alınarak film ortaya koymak başarısız çalışmalar ortaya koymaya sebebiyet verirken ne gerekiyorsa onların yapılmasını öncülleyen bir çalışamadan daha fazla verim alınacaktır. Buna ek olarak çok ciddi bir maliyetle çıkartılan bir film aynı oranda çok ciddi izlenme sayılarına da ulaştığı için harcanan parayı telafi edecek düzeye gelmektedir. Bundan dolayı yapımcıların maddi kaygı gütmeden içerik üretmesi bir bakıma kazanç sağlamaktadır.

Film maliyetini değiştiren bir diğer durum ise seçilen oyuncular ve bu bağlamda çalışan cast ekibidir. Filmi gösteren öğelerden bir tanesi de hiç şüphesiz oyunculardır. Oyuncuların çalışmaları ve üstlendikleri rollerdeki tutumları filmi izlenebilir kılmaktadır. Başarılarıyla tanınan ve üstlendikleri her rolü hakkıyla oynayan oyuncuların maddi talepleri de ona göre olmaktadır. Oyuncular sadece başrol olarak düşünülmemeli, yan roller için de oyuncu seçimi yapmak önemli olacaktır. Bundan dolayı yapımcıların oyuncu seçiminde titiz davranmaları ve bu titizliğin maddi bir külfeti olacağı unutulmamalıdır. Oyuncuların çalışmaları ile beraber eş zamanlı yürütülecek çekimlerde her detayın düşünülmüş olması gerekmektedir. Film çekimini uzun zamanlara yaymak istenen bir tavır olmayacaktır. Bundan dolayı kısa zamanda ve en pratik şekliyle film çekiminin tamamlanması hem filmin maliyetini aşağılara çekecek hem de oyuncuların ve ekibin yorulmasını önleyecektir.

Film çekim maliyeti birçok değişkene bağlı bir kavram. En önemli değişkenlerden birisi de hiç şüphesiz ortamın dekorudur. Dekor filmin gerçekmiş gibi algılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dekordaki başarı filmin başarısıdır demek hiç de abartılı olmayacaktır. Oyuncu seçimindeki hassasiyetin aynısının burada da gerçekleşmesi gerekmektedir. Dekorlar konusunda hiçbir masraftan kaçınılmaması gerekir ek olarak senaryoya en uygun olan dekor malzemesi kullanılmalıdır. Doğa konulu bir filmde orman veya yeşillik vurgusu çok önemliyken, ev aile temalı filmlerde ev vurgusu aidiyet duygusu önemli olacaktır. Bundan dolayı dekorların seçiminde tespit ve masraf gözetilmeksizin dekorları mutfak ekibine sunmak çok önemlidir.

Film çekimi bittikten sonra yapılacak diğer iş ise film sahnelerinin montajı, oyuncuların ses ve görüntüleri üzerinde gerçekleşecek teknik çalışmalar olacaktır. Tıpkı bir puzzle gibi işleyecek olan sürecin kalitesi filmin kalitesini etkileyen en önemli donelerdendir. Bu aşama da filmin maliyeti noktasındaoldukça önemlidir. Çünkü bu aşamada ortalamanın altında gösterilecek performans filmin başarısını etkileyecektir. Buna ek olarak filmin diğer aşamaları ne kadar iyi olursa olsun bu aşamadaki başarısız her girişim diğer başarılı gelişimlerin üstünü çizecektir. Bu sebeple yapımcıların filmin montajı kısmında oldukça dikkatli harcamalar yapması gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir