En Çok Kullanılan Müzik Enstrümanları

  • 10 Ekim 2022
  • Vovo Media
  • 6 min read

En Çok Kullanılan Müzik Enstrümanları

Müzik enstrümanları veya bir diğer adıyla müzik aletleri çok eski tarihlerden beri kullanılmaktadır. Günümüze kadar bazı çalgı aletleri gelmeyi başarmış olsa da zamanla değişerek çeşitleri artmış bulunmaktadır. Birçok sanatçı tarafından kullanılan müzik aletleri aynı zamanda çoğu kimseler tarafında merak ve hobi gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.

Yapılan araştırmalar neticesinde müzik aletlerini çalmayı öğrenmek insanı maddi ve manevi açıdan rahatlatmaktır. Öyle ki terapi merkezlerinde kullanılan müziklerin etkisi bunun doğruluğunu gözler önüne dermektedir. Bir çalgı aleti ile müzik icra eden kimseler birçok olumsuzluklardan da arınarak daha huzurlu ve rahat bir hale gelebiliyor.

Enstrüman çeşitleri toplumlara ve inanışlara göre farklılık gösterebilmektedir. Gayda İskoç kültürüne ait bir çalgı aleti iken bağlama da bizim kendi kültürümüze ait bir enstrümandır. Başta okullarda ve özel kurslarda olmak üzere birçok farklı yerde müzik enstrümanlarının nasıl icra edileceğine dair dersler ve kurslar verilmektedir. Böylelikle dileyen ve yeteneği olan herkes buralardan faydalanarak gerekli eğitimlerle beraber ilgili çalgıyı icra edebilecektir. Hatta buralardan başarılı sanatçılar çıkarak dünya çapında üne kavuşabilmektedir. En çok kullanılan müzik enstrümanları yanı sıra daha çok yöresel ve bölgesel olarak değişiklik gösteren birçok müzik aleti çeşidi bulunmaktadır.

Müzik Aletleri Çeşitleri

Müzik aletleri çeşitleri çalma şekillerine göre sınıflara yarılmaktadır. Genel olan en yaygın şekilde kullanılan müzik aletleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

–        Tuşlu müzik aletleri,

–        Vurmalı müzik aletleri

–        Nefesli müzik aletleri

–        Telli müzik aletleri

–        Yaylı müzik aletleri

Tüm bunların yanı sıra yöresel olarak kullanılan ve bu sınıflardan herhangi birisine girmeyen daha pek çok müzik aletleri türleri bulunmaktadır.

Enstrümanları Çeşitleri

Müzik insanlığın var olduğundan beri varlığını sürdüren bir sanatsal değere ve iletişim özelliğine sahiptir. İnsanın bedeni ile zihni arasında bağ kurarak dinlenmesine ve deşarj olmasına yardımcı olmaktadır. Müziğin dokunamayacağı bir beden yoktur denilebilir. Toplumsal ve dünya tarihinin en eskilerine kadar gidildiğinde müziğin çeşitli enstrümanları ile birlikte süregelen bir yaşantısı olduğu görülmektedir. Bu da gelmiş geçmiş birçok enstrüman çeşitleri olduğunu göstermektedir. Genel olarak çalma şekline göre sınıflandırılan bu enstrümanlardan biraz daha detaylı bahsetmekte fayda var.

·        Tuşlu Enstrüman Çeşitleri: adından da anlaşılacağı üzere üzerinde düğmesi veya tuşları olan bu aletlerde tuşlara basılarak ses ve ritim elde edilir. Piyano, org, kalimba ve melodika örnek olarak gösterilebilir.

·        Vurmalı Enstrüman Çeşitleri: En eski çalgı türlerinden olup aletin üzerine elle veya başka bir cisimle vurarak, çalkalayarak ya da ovuşturarak ses ve ritim elde edilen enstrüman çeşitleridir. Davul, bateri, darbuka, trampet ve def örnek olarak gösterilebilir.

·        Nefesli Enstrüman Çeşitleri: Bir diğer adı üflemeli müzik aletleri olan bu enstrümanlar, ağızdan üflenerek ve parmaklar ile de notaları oluşturulacak şekilde ses ve ritim elde edilen enstrümanlardır. Yan flüt, saksafon, ney, klarnet ve zurna örnek olarak gösterilebilir.

·        Telli Enstrüman Çeşitleri: Adından da anlaşılacağı üzere telleri olan bu müzik aletlerinin tellerine mızrap, tırnak veya pena gibi cisimlerle dokunarak titreşmesi sonucunda müzik ve ritim elde edilen çalgı aletleridir. Bağlama, gitar, ukulele ve mandolin örnek olarak gösterilebilir.

·        Yaylı Enstrüman Çeşitleri: Telli olan bu enstrümanlarda bir elle kaydırılan değnek veya yay gibi yardımcı aletler ise ses ve ritim elde edilir. Keman, çello, viyola ve elektro keman örnek olarak gösterilebilir.

Müzik Enstrümanları İsimleri

Müzik, çağlar boyunca insanoğlunun çeşitli araçlar kullanarak yaptığı önemli faaliyetlerden birisidir. Birçok enstrüman çeşitleri ile günümüze kadar gelerek büyük bir zenginliğe ulaşmıştır. Müzik enstrümanları isimleri de bu kapsamda birçok isme sahip olup sayısız türden oluşmaktadır. Bunların bir kısmı dünya çapında bir üne sahipken bir kısmı da kullanıldığı iklime ve coğrafyaya göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Türk Müzik Aletleri ve İsimleri

Biraz da geleneksel Türk müzik aletleri ve isimleri hakkında bahsetmekte fayda vardır. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: Bağlama, kabak kemane, Karadeniz kemençesi, zurna, davul, def, yaylı tambur, ud, darbuka, delbek ve kanundur.

Müzik Aletleri Nelerdir

Müzik aletleri nelerdir diye merak edenler için genel hatlarıyla cevap vermeye çalıştık. Böylece müzik enstrümanları ile ilgili merak edilenlere cevaplar bulunabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra daha adını sanını duyamadığımız, dünyanın pek çok farklı kültürüne ait daha pek çok türde müzik aletleri muhakkak vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir